Sídlo

Praha

Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha.
Hlavní stránka Sídlo Co je to Sídlo společnosti?

Co je to Sídlo společnosti?

Sídlem právnické osoby a místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její sídlo nebo místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci.
Místo podnikání uvádí každý podnikatel fyzická osoba OSVČ podle živnostenského zákona. Místo podnikání nemusí být stejné jako bydliště OSVČ. Místo podnikání nemusí být stejné ani s adresou provozovny OSVČ. Více viz Živnostenský zákon.

Novelizované znění § 19c občanského zákoníku vypadá následovně:

"§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.“

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.“

Sídlo musí splňovat následující kritéria:

  • Sídlo společnosti musí být určeno adresou.
  • Každá právnická osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě. Existence právnické osoby je bez sídla vyloučena.
  • Společnost je povinna prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo.

My Vám poskytneme adresu v hlavním měste Praze. Pro zápis do obchodního rejstříku obdržíte od nás všechny potřebné dokumenty, jako je souhlas majitele nemovitosti, výpis z katastru a smlouvu.

Děkujeme za důvěru!

 
Najdete nás na Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha. Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha. Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha.

Nabízíme: